No Residents

  • Obtenció del NIE.
  • Planificació fiscal i comptable per establiment d’empreses en territori espanyol.
  • Tributació anual impost no residents d’ immobles radicats en territori espanyol (model 210).
  • Assesorament en l’establiment de sucursals d’empreses no residents.
  • Tramitació d’impostos en la venda d’immobles de persones no residents (model 211-210).
  • Tot tipus de tramitacions davant l’Ajuntament, cadastre, empreses de subministraments, etc.